pasek2_dark

O klastrze

Klaster Energii energyREGION Michałowo

Rozwój nowych technologii, coraz niższa ich cena oraz wzrost świadomości odbiorców powoduje, że energetyka na całym świecie przechodzi szybką transformację. W energyRegion Michałowo produkujemy energię elektryczną i cieplną w oparciu o lokalne zasoby paliw i odpadów energetycznych, równoważymy popyt na energię, wdrażamy przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną.
 
zmiana

Klaster Energii to krok w stronę stworzenia zbilansowanego lokalnego rynku energii, który będzie się opierał na wykorzystaniu lokalnego potencjału do produkcji „zielonej energii”, a jednocześnie aktywnie przyczyni się do poprawy jakości życia przez ograniczenie niskiej emisji.

Klaster energii powstaje na lokalnej płaszczyźnie, która łączy podmioty chętne do współpracy w zakresie wytwarzania energii z podmiotami, które ją konsumują. EnergyRegion Michałowo to biogazownia Zielnej Energii Michałowo sp. z o.o. z jednej strony oraz jednostki samorządu terytorialnego: gmina Michałowo, Tykocin, Gródek i Zabłudów z drugiej. Koordynatorem klastra jest IEN Energy sp. z o.o.
 
rect7169-7-9
Klaster Energii w Michałowie wpisuje się w budowę nowego rynku energii, którego obszar działania obejmuje Gminę Michałowo.
Inicjatorami porozumienia są Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. oraz IEN Energy Sp. z o.o. Oba te podmioty podjęły wysiłki aby realizować kompleksowo zadania związane z budową lokalnego rynku energii.
Porozumienie, które jest podstawą funkcjonowania Klastra, zostało zawarte dnia 12 czerwca 2017 roku. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki poszczególnych uczestników.

Misja Klastra

Misją Klastra jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności gospodarki gminy, poprzez aktywizację gospodarczą w zakresie produkcji energii OZE, rozwój infrastruktury energetycznej, poprawę stanu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców w zakresie energetyki lokalnej, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zasad ekorozwoju.