pasek2_dark

Członkowie założyciele

Główny wytwórca energii elektrycznej i cieplnej oraz Lider Klastra

Zielona Energia Michałowo jest wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej w biogazowni rolniczej o mocy 0,600 MWe oraz energii elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,660 MWe. Ponadto posiada projekt ze wszystkimi pozwoleniami na budowę nowej biogazowni rolniczej w Michałowie oraz jest właścicielem sieci ciepłowniczej na terenie Michałowa.

Koordynator Klastra

IEN Energy Sp. z o.o. jest spółką obrotu energią elektryczną posiadającą wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne narzędzia w zakresie obrotu energią elektryczną. Ma szerokie kompetencje w zakresie organizacji klastrów energii na płaszczyźnie obrotu energią, dystrybucji energii oraz jej bilansowania. Dodatkowo pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe członków klastra energii.

Członkowie

Gmina Michałowo

Gmina Gródek

Gmina Tykocin

Gmina Zabłudów

DPS „Jawor” w Jałówce

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie